This publication is in Dutch, there is no English translation!
January 27, 2022

Vervolgonderzoek experimenten Participatiewet

Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen, zoals actief werk zoeken en aangeboden werk aannemen, heeft dat geen negatief effect op de uitstroom naar werk. Na afloop van de ontheffing zijn er soms positieve effecten op uitstroom. Ook andere maatregelen laten soms positieve effecten zien, maar dit verschilt per gemeente. Met name in de gemeente Utrecht waren de effecten van de onderzochte maatregelen positief. Dit blijkt uit het ‘Vervolgonderzoek experimenten Participatiewet’ van het Centraal Planbureau (CPB) naar de effecten van experimenten in de gemeenten Deventer, Utrecht en Wageningen.
No title

Read more about