This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 8, 2022

Nulmeting diversiteitsquotum

Sinds 1 januari 2022 moet een nieuwe benoeming in de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een evenwichtige man-vrouwverhouding (ten minste een derde vrouwen en een derde mannen). Het CPB gaat samen met Bureau Pouwels en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doen naar het effect van de invoering van het ‘diversiteitsquotum’. Als opmaat naar het onderzoek is een nulmeting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 30% van de bedrijven nog niet aan de nieuwe norm voldoet. De resultaten van het eerste vervolgonderzoek zijn naar verwachting medio 2023 gereed.
No title

Authors

Aukje Nieuwenhuis
Harry Garretsen (RUG)
Babette Pouwels (Bureau Pouwels)
Janka Stoker (RUG)

Read more about