This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 16, 2022

Verdieping Centraal Economisch Plan 2022

Als de oorlog in Oekraïne naast een hogere energieprijs ook een daling van de wereldhandel en de investeringsbereidheid veroorzaakt, dan kan de Nederlandse economie dit jaar in een kortdurende recessie belanden. Dat blijkt uit een scenario dat het Centraal Planbureau heeft opgenomen in de vandaag gepubliceerde Verdieping CEP 2022, in aanvulling op de twee inflatiescenario’s die vorige week in het Centraal Economisch Plan 2022 zijn opgenomen.
No title

Het Centraal Planbureau heeft op 9 maart jl. het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 gepubliceerd. Dit Verdiepingsdocument biedt meer achtergronden bij de raming van het macro-economisch beeld, de overheidsbegroting en de koopkracht. Naast een cijfermatige onderbouwing wordt ook stilgestaan bij de relevante aannames en onzekerheden rondom deze cijfers.

Verder bevat dit Verdiepingsdocument in hoofdstuk 4 een scenario met een indicatie van de economische gevolgen in het geval van aanhoudende dreiging en onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit scenario is bedoeld om mogelijke effecten te illustreren: net als in het begin van de coronapandemie is er momenteel sprake van fundamentele onzekerheid die van buiten de economie afkomstig is. Het scenario dient dan ook niet te worden opgevat als vervanging van de basisraming en ook niet als ‘worst case’: andere scenario’s zijn eveneens denkbaar, in het bijzonder een situatie waarin de toevoer van olie en gas uit Rusland drastisch wordt beperkt. In zo’n scenario zal de economie waarschijnlijk nog harder worden geraakt. Maar ook gunstiger scenario’s zijn denkbaar.