This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 21, 2022

Tegenbegroting 2023 van de PvdA en GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van de PvdA en GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2023 bezien. De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2023, zoals deze door het CPB in de MEV 2023 zijn verwerkt.
No title

De PvdA en GroenLinks intensiveren voor 2023 per saldo 18,0 mld euro op de collectieve uitgaven. De partijen verhogen de collectieve lasten met per saldo 18,0 mld euro. De partijen houden daarmee in de tegenbegroting het EMU-saldo in 2023 ex ante ongewijzigd ten opzichte van de MEV 2023. De beleidsmatige lastenontwikkeling (blo) stijgt per saldo met 15,4 mld euro. De verhoging is opgebouwd uit een verlaging van 2,0 mld euro voor gezinnen, een verhoging van 17,0 mld euro voor bedrijven en een verhoging van 0,4 mld euro voor het buitenland.

Lees ook de Macro Economische Verkenning 2023.

Contacts