This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 13, 2022

Onderzoekslijn Onderkant arbeidsmarkt

Het CPB heeft de mogelijkheden verkend van een nieuw model voor de analyse van beleidsmaatregelen gericht op de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt. In het nieuwe model wordt naast de aanbodzijde ook rekening gehouden met een restrictie aan de vraagzijde aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Uit modeltests blijkt echter dat het model niet bruikbaar is voor betrouwbare beleidsanalyses. Deze publicatie geeft een toelichting op het onderzoek en de conclusie over de bruikbaarheid van het model.

Het huidige structurele arbeidsaanbodmodel van het CPB (Micsim) richt zich op de aanbodzijde en houdt geen rekening met de vraagzijde. Het modelleren van restricties aan de vraagzijde kan waardevol zijn voor analyses van beleid gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Daar spelen vraagrestricties mogelijk een rol, vanwege het minimumloon. Het minimumloon kan ervoor zorgen dat personen met een te lage productiviteit geen baan krijgen aangeboden. In het nieuwe model breiden we een structureel arbeidsaanbodmodel uit met een vraagrestrictie vanwege het minimumloon. 

Uit simulaties met beleidsvarianten blijkt dat de uitkomsten van het model instabiel zijn en substantieel afwijken van uitkomsten uit quasi-experimentele studies. Het CPB gaat het nieuwe model dan ook niet gebruiken en gaat op zoek naar andere manieren om de rol van vraagrestricties verder te onderzoeken of modelleren. Deze analyse was onderdeel van de CPB-onderzoekslijn naar de onderkant van de arbeidsmarkt.

Authors

Henk-Wim de Boer

Read more about