This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 28, 2023

Een economisch afwegingskader voor belastinginstrumenten

De overheid moet terughoudend zijn met het beïnvloeden van gedrag via het belastingstelsel. Anders wordt het stelsel onnodig complex en daarmee lastiger uitvoerbaar en moeilijker te overzien voor burgers en bedrijven. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een vandaag verschenen publicatie. Het CPB geeft daarin handvatten om vooraf te kunnen bepalen of de inzet van een fiscale maatregel economisch gezien zinvol is.
No title

Authors

Anniek Goris - Trommelen

Read more about