This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 30, 2023

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds derde beoordelingsronde, 2023

Het CPB heeft een analyse gemaakt van de 35 voorstellen die zijn ingediend voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De commissie die het kabinet adviseert over deze voorstellen gebruikt onder meer het onderzoek van het CPB als input voor het advies. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die moeten zorgen voor economische groei voor de lange termijn.
No title

Authors