30 juni 2023

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds derde beoordelingsronde, 2023

CPB analyseerde in 2023 35 voorstellen voor het Nationaal Groeifonds

Persbericht
Het CPB heeft een analyse gemaakt van de 35 voorstellen die zijn ingediend voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De commissie die het kabinet adviseert over deze voorstellen gebruikt onder meer het onderzoek van het CPB als input voor het advies. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die moeten zorgen voor economische groei voor de lange termijn.
Nationaal Groeifonds, derde beoordelingsronde 2023

Het CPB heeft een onafhankelijke rol in het beoordelingsproces en levert advies. Het planbureau beslist niet mee. Bij de analyse kijkt het CPB naar de economische groei en verdienvermogen van Nederlandse bedrijven, nu en in de toekomst, en naar de gevolgen voor zaken zoals milieu en onderwijs.

Dit economisch afwegingskader met een breed welvaartsperspectief bestaat uit een probleemanalyse, waarbij ook wordt gekeken naar in hoeverre een voorstel wat aan dat probleem doet. Verder is er een analyse over de economische legitimiteit. Daarbij draait het om de vraag of er wel een rol voor de overheid is bij de oplossing en of het middel niet erger is dan de kwaal. 

Het CPB maakt een analyse van de voorstellen op grond van deze criteria, en onthoudt zich verder van uitgesproken totaaloordelen. De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds beoordeelt de voorstellen en betrekt daarbij, naast de CPB-analyses, ook andere inzichten. 

De analyse van het CPB is opgenomen als bijlage bij het advies van de beoordelingsadviescommissie en is daarnaast gepubliceerd op de website van het CPB. 

Downloads

Pdf, 351.8 KB
Pdf, 305.6 KB
Pdf, 262.3 KB
Pdf, 299.5 KB
Pdf, 275.5 KB
Pdf, 289.1 KB
Pdf, 276.6 KB