This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 11, 2023

De Nederlandse economie in historisch perspectief

Het op 11 juli verschenen rapport ‘De Nederlandse economie in historisch perspectief’ helpt begrijpen waarom Nederland is zoals het is. De historische analyse vormt een basis voor de toekomstverkenning die het CPB in 2024 uitbrengt. Daarin verkent het Planbureau hoe onze samenleving kan omgaan met de toekomstige uitdagingen. Uit het historisch overzicht blijkt dat Nederland de afgelopen eeuwen veel rijker en welvarender is geworden. Technologische vooruitgang, onderwijs, globalisering en onze instituties droegen daar allemaal aan bij. Net als een open houding naar de buitenwereld, gericht op handel.
No title

Het CPB heeft nu ook een publieksvriendelijke webversie van de publicatie gemaakt die het makkelijker maakt om per onderwerp teksten te lezen of figuren te bekijken. Deze webversie is op 25 september 2023 verschenen.