This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 19, 2023

Bredewelvaartseffecten van onderwijs

Het langer volgen van onderwijs leidt tot minder criminaliteit. Een gunstig effect op de gezondheid is niet overtuigend bewezen. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de bredewelvaartseffecten van onderwijs dat vandaag is gepubliceerd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vroeg het CPB om onderzoek te doen naar de causale relaties tussen onderwijs en brede welvaart. Op twee aspecten van brede welvaart, te weten gezondheid en criminaliteit, was er kwalitatief voldoende wetenschappelijke literatuur beschikbaar om dit te bestuderen.
No title