This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 14, 2024

De voorspellende waarde van toetsen uit het leerlingvolgsysteem voor de eindtoets

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) van basisscholen voorspellen de uitslag van de eindtoets in groep acht relatief goed. Met name de toets in groep zeven biedt een sterke indicatie van de mogelijke eindtoetsscore. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De voorspellende waarde van toetsen uit het leerlingvolgsysteem voor de eindtoets’ van het Centraal Planbureau dat op 14 mei is gepubliceerd.
No title

Read more about