This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 18, 2023

Effecten van belastinghervormingen op de belastingdruk van verschillende inkomensgroepen

Wijzigingen in de belastingen gericht op vereenvoudiging en doelmatigheid van het stelsel pakken heel verschillend uit voor verschillende inkomensgroepen. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Effecten van belastinghervormingen op de belastingdruk van verschillende inkomensgroepen’ dat op 18 december is gepubliceerd. Hierin verkent het CPB een aantal beleidsopties.
No title

Read more about