This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 10, 2024

Risicorapportage Financiële Markten 2024

Geopolitieke spanningen vormen op dit moment het belangrijkste risico voor de Nederlandse economie en de financiële stabiliteit. Huishoudens en bedrijven kunnen eventuele schokken wel beter opvangen dan in het verleden. “Vooral bedrijven hebben de afgelopen jaren hun schulden sterk afgebouwd. De economie is veerkrachtig gebleken in het licht van de coronapandemie en de energiecrisis.” Dat zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp naar aanleiding van de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten die het Centraal Planbureau (CPB) vandaag heeft gepubliceerd. Deze rapportage wordt tijdens het rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer op dinsdag 18 juni toegelicht.
No title

Lees ook de nevenpublciatie bij de Risicorapportage Financiële Markten: Een analyse van Nederlandse bedrijfsschulden

Authors

Fien van Solinge
Rudi Duricic