November 13, 2008

Probleemgedrag op jonge leeftijd sterk nadelig voor kans op onderwijssucces

Jongeren die een antisociale gedragsstoornis hebben of in aanraking zijn geweest met de politie, zijn veel minder succesvol in het onderwijs dan hun leeftijdsgenoten. Ook blijken zij op latere leeftijd vaker agressief of crimineel gedrag te vertonen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.