May 26, 2005

Vele rendabele veiligheidsmaatregelen in rivierengebied mogelijk

Op dit moment is de beveiliging tegen overstromen in het rivierengebied lager dan uit maatschappelijk-economisch oogpunt optimaal lijkt. Er zijn dan ook vele maatregelen tegen overstromen mogelijk waarvan de baten, in de vorm van vermindering van verwachte schade, de investeringskosten verre overtreffen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Carel Eijgenraam
Dick Morks