October 15, 2001

Schoolboeken niet beter of goedkoper door vaste boekenprijs

De vaste boekenprijs kan een negatieve invloed hebben op de betaalbaarheid van schoolboeken, terwijl het niet aanwijsbaar bijdraagt aan een breed titelaanbod en aan de kwaliteit van schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. Er lijkt daarom geen reden te zijn om de vaste boekenprijs voor schoolboeken voor het voortgezet onderwijs te handhaven.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.