May 4, 2007

CEP2007: concurrentie op gang gekomen in zorgverzekeringsmarkt, nog niet in zorginkoopmarkt

De stelselherziening in de zorg, zoals ingevoerd per 1 januari 2006, heeft er daadwerkelijk toe geleid dat de eerste stappen zijn gezet naar gereguleerde concurrentie in de zorg.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.