September 7, 2000

Kanttekeningen CPB bij invloed openbaar vervoer op ruimtelijk beleid

Ter ondersteuning van een gedachtewisseling over lange termijn vraagstukken heeft het Kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) verzocht toekomstverkenningen te maken in de vorm van een aantal essays.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks