May 18, 1999

CPB en NEI: gedegen economische onderbouwing nieuwe zeesluis IJmuiden ontbreekt nog

Het tot nu toe verrichte economisch onderzoek naar een nieuwe zeesluis bij IJmuiden geeft geen goed beeld van de te verwachten effecten voor welvaart en economie. De verschillende deelanalyses zijn niet adequaat en onderling inconsistent.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.