February 17, 2009

Voorlopige ramingscijfers 2009 en 2010 beschikbaar

In het kader van de voorbereiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) heeft het CPB vandaag voorlopige ramingscijfers naar de betrokken ministeries gestuurd, om na te gaan of de gehanteerde gegevens over de uitgaven, inkomsten en beleidsvoornemens van de rijksoverheid goed verwerkt zijn.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.