January 30, 2003

Aangepaste stand budgettaire cijfers 2002-2007

Na publicatie van CPB Document 26 'Economische Verkenning 2004-2007' zijn realisatiecijfers beschikbaar gekomen over de begrotingsuitvoering 2002, de belastingafdrachten in december en de ABP-premieontwikkeling volgens een nieuw herstelplan.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about