30 januari 2003

Aangepaste stand budgettaire cijfers 2002-2007

Na publicatie van CPB Document 26 'Economische Verkenning 2004-2007' zijn realisatiecijfers beschikbaar gekomen over de begrotingsuitvoering 2002, de belastingafdrachten in december en de ABP-premieontwikkeling volgens een nieuw herstelplan.

Hierdoor verslechtert het EMU-saldo met 0,7% BBP in 2007. Over deze tussentijdse bijstelling van de raming voor de jaren 2002-2007 bestaat op hoofdlijnen overeenstemming met het Ministerie van Financiën.

Lees meer over