June 19, 2013

Aanvullende berekeningen voor het winterpeilbeheer van het IJsselmeer

Deze notitie vergelijkt de kosten voor het verhogen van dijkringdelen rond het IJsselmeer, de IJssel- en Vecht delta en het Markermeer en het restrisico voor het overstromen van deze dijkringdelen voor een vijftal varianten om het IJsselmeerpeil te beheersen.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Gerard Verweij

Read more about