September 22, 2009

Aanvullende toelichting op CPB-rapport Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet

Op 8 september jl. heeft het CPB het rapport 'Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet' gepubliceerd. Detailhandel Nederland heeft kritiek geuit op de aanpak van en conclusies uit het onderzoek.

We are sorry, unfortunately thers is no English translation of this page.