22 september 2009

Aanvullende toelichting op CPB-rapport Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet

Op 8 september jl. heeft het CPB het rapport 'Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet' gepubliceerd. Detailhandel Nederland heeft kritiek geuit op de aanpak van en conclusies uit het onderzoek.

Ten eerste zou een bron waarop het CPB zich baseert, namelijk de reisgids Lonely Planet, zich niet lenen voor dit onderzoek. Ten tweede is de omzet van winkels op koopzondagen niet onderzocht en niet meegewogen om de werkgelegenheidseffecten in te schatten.

Tot slot zou het CPB niet weten hoeveel koopzondagen gaan verdwijnen. Zelf schat Detailhandel Nederland dat de banen van 24.000 mensen op de tocht komen te staan door de aanpassing in de Winkeltijdenwet. Het CPB zou daarbij vergeten hebben dat het vaak om deeltijdbanen gaat.