May 3, 2010

Aanvulling op de beoordeling project IJsseldelta-Zuid

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft samen met het PBL in november 2009 een rapport gepubliceerd met de beoordelingen die voor 16 Nota Ruimte projecten gezamenlijk zijn uitgevoerd (CPB document no. 196 'Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte').

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.