3 mei 2010

Aanvulling op de beoordeling project IJsseldelta-Zuid

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft samen met het PBL in november 2009 een rapport gepubliceerd met de beoordelingen die voor 16 Nota Ruimte projecten gezamenlijk zijn uitgevoerd (CPB document no. 196 'Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte').

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 januari 2010 inzake de CPB-beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen (kamerstuk 30 080, nr. 43) stelt de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het op prijs van het CPB een reactie te ontvangen op een tweetal aanvullende vragen.