January 7, 2013

Achtergronddocument bij CPB Policy Brief 'De prijs van gelijke zorg'

Deze publicatie geeft een beeld van het zorggebruik en de zorglasten van groepen van verschillende sociaal economische status, zowel in euro’s als in percentages van het inkomen, en schetsen toekomstige ontwikkelingen hierin. Dit CPB Achtergronddocument behoort bij CPB Policy Brief 2013/01 'De prijs van gelijke zorg'.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Harry ter Rele
Albert van der Horst

Read more about