7 januari 2013

Achtergronddocument bij CPB Policy Brief 'De prijs van gelijke zorg'

Deze publicatie geeft een beeld van het zorggebruik en de zorglasten van groepen van verschillende sociaal economische status, zowel in euro’s als in percentages van het inkomen, en schetsen toekomstige ontwikkelingen hierin. Dit CPB Achtergronddocument behoort bij CPB Policy Brief 2013/01 'De prijs van gelijke zorg'.

Lees ook CPB Policy Brief 2013/01 'De prijs van gelijke zorg'.

Het belangrijkste deel van de CPB Policy Brief en dit achtergronddocument vormt het beeld dat wordt gegeven van de gevolgen van de stijgende zorgkosten in de komende decennia. Dit betreft dan de gevolgen voor de omvang en verdeling van de zorgconsumptie, voor de keuzes die moeten worden gemaakt bij de financiering van de stijging, en voor het netto zorggebruik (zorggebruik min zorglasten) van de groepen. De analyse van de toekomstige ontwikkelingen wordt uitgevoerd aan de hand van twee scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van de zorg die beide zijn ontleend aan een recente CPB studie (Van der Horst e.a. (2011a en b)) waarin acht scenario’s voor de toekomst worden geschetst. De twee gekozen scenario’s, het ‘Trendmatige’ scenario en het ‘Betere Zorg’ scenario, geven samen een bandbreedte van de groei in de zorgkosten in de periode 2010-2040.

Auteurs

Harry ter Rele
Albert van der Horst

Lees meer over