June 7, 2013

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel

Het Ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de effecten te bepalen van enkele beleidsvarianten voor aflossing van de studieschuld. De gemiddelde studieschuld voor studenten in HBO en WO zal in de toekomst hoger uitvallen bij invoering van het sociaal leenstelsel, waarbij de basisbeurs wordt omgezet in een lening.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Marcel Lever

Read more about