7 juni 2013

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel

Het Ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de effecten te bepalen van enkele beleidsvarianten voor aflossing van de studieschuld. De gemiddelde studieschuld voor studenten in HBO en WO zal in de toekomst hoger uitvallen bij invoering van het sociaal leenstelsel, waarbij de basisbeurs wordt omgezet in een lening.
No title

Deze CPB Notitie rapporteert de uitkomsten van de analyse.

De opbouw van deze CPB Notitie is als volgt. Paragraaf 2 analyseert de verwachte mate van terugbetaling van de studieschuld. Paragraaf 3 gaat in op de arbeidsmarkt- en de inkomenseffecten.

Downloads

Auteurs

Marcel Lever

Lees meer over