October 29, 2012

Analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord

Korte verklaring CPB over koopkrachtgevolgen voorgenomen beleid in Regeerakkoord

Press release
Het CPB heeft in de doorrekening van de effecten van het financieel kader van het Regeerakkoord de koopkrachteffecten van het gehele pakket doorgerekend.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Johannes Hers
Wim Suyker