June 9, 2005

Analyse PvdA-voorstel aanpassing huidige WAO

Het PvdA-voorstel tot aanpassing van de WAO leidt tot een structurele daling van het WAO-bestand met 50 000 uitkeringsjaren tot circa 400 000 uitkeringsjaren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about