9 juni 2005

Analyse PvdA-voorstel aanpassing huidige WAO

Het PvdA-voorstel tot aanpassing van de WAO leidt tot een structurele daling van het WAO-bestand met 50 000 uitkeringsjaren tot circa 400 000 uitkeringsjaren.

De (premie-)lasten voor burgers en bedrijven dalen structureel met 0,75 mld euro, terwijl de collectieve uitgaven nagenoeg gelijk blijven. Door het vervallen van het WAO-hiaat voor volledig arbeidsongeschikten behoeven namelijk geen particuliere premies voor de hiaatverzekering voor deze groep meer betaald te worden. Voorts levert het PvdA-voorstel een vergroting van het arbeidsaanbod op. Er treedt geen wijziging op in de huidige inkomensbescherming voor volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, behalve voor de laagste arbeidsongeschiktheidsklassen.

Lees meer over