November 6, 2011

Analyse Routekaart 2050

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CPB gevraagd om de economische gevolgen van het pad dat geschetst wordt in de Europese Routekaart 2050 voor Nederland en de Europese Unie in kaart te brengen.
No title

We are sorry, there is no English translation of this page.

Authors

Johannes Bollen
Kees Folmer
Peter Arts

Read more about