April 30, 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

Striktheid nieuwe WAO-criterium en uitwerking voorstellen binnen bedrijven bepalend voor effect voorstellen commissie-Donner

Press release
Op verzoek van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (de commissie-Donner II) heeft het Centraal Planbureau (CPB) een analyse gemaakt van de voorstellen van de commissie. Uit de analyse blijkt dat het effect op het totale uitkeringsvolume voorlopig nog onbekend is.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.