January 13, 2010

Analyse voorstel verhoging AOW-leeftijd

CPB heeft nieuwe voorstellen rondom verhoging AOW-leeftijd geanalyseerd

Press release
Op 23 december 2009 hebben de bewindspersonen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorstellen voor de flankerende maatregelen bij de verhoging van de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Het CPB heeft de gevolgen van de voorstellen geanalyseerd, in aanvulling op eerdere analyses.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks
Daniel van Vuuren

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about