April 23, 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050. De projectie ligt mede ten grondslag aan studies van het CPB met betrekking tot vergrijzing en de toekomst van de welvaartsstaat.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts