September 23, 2003

Arbeidsproductiviteitsontwikkeling in de Nederlandse industrie

In vergelijking met de dienstensector heeft de Nederlandse industrie als geheel een sterkere productiviteitsontwikkeling. Maar onderhavige studie toont aan dat er in enkele industrietakken knelpunten zijn in productiviteitsontwikkeling.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about