23 september 2003

Arbeidsproductiviteitsontwikkeling in de Nederlandse industrie

In vergelijking met de dienstensector heeft de Nederlandse industrie als geheel een sterkere productiviteitsontwikkeling. Maar onderhavige studie toont aan dat er in enkele industrietakken knelpunten zijn in productiviteitsontwikkeling.

In de afgelopen decennia groeide de arbeidsproductiviteit het snelst in de Nederlandse basis- en hightech industrie (chemie, ijzer- en staalindustrie en elektro). Het lijkt erop dat productinnovaties en verbeteringen in organisatie en human capital meer productiviteitswinst hebben opgeleverd dan vervanging van arbeid door efficiëntere machines en computers. Ten opzichte van de basis- en hightech industrie had de Nederlandse traditionele industrie een lage productiviteitsgroei, maar doet het in internationaal opzicht toch redelijk goed. Maar de sterke productiviteitsgroei in de hightech industrie, met name de elektro, lijkt echter onvoldoende om de internationale concurrentie aan te kunnen. Juist in deze branches liggen de meeste catch-up en groeimogelijkheden, vooral op het gebied van ICT en life sciences. Download PDF-file (963 Kbytes)

Lees meer over