June 12, 2006

Beoordeling KBA voortijdig schoolverlaten

In 2005 is een kosten-baten analyse van voortijdig schoolverlaten uitgevoerd door de RebelGroup (KBA 2005). Op verzoek van het ministerie van OCW is deze studie verder uitgewerkt, mede op basis van suggesties van het CPB.

We are sorry, there is no English translation of this page.

Read more about