12 juni 2006

Beoordeling KBA voortijdig schoolverlaten

In 2005 is een kosten-baten analyse van voortijdig schoolverlaten uitgevoerd door de RebelGroup (KBA 2005). Op verzoek van het ministerie van OCW is deze studie verder uitgewerkt, mede op basis van suggesties van het CPB.

 Dit heeft geresulteerd in een nieuw eindrapport 'Kosten en baten van Voortijdig Schoolverlaten' (In 't Veld et al. , 2006). Het ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd een beoordeling te maken van deze studie. Deze notitie bevat die beoordeling.

Downloads

Lees meer over