June 16, 2005

Beoordelingen van WGA-berekeningen naar aanleiding van verzoeken van Kamer

CPB: Tijdelijke meerkosten private uitvoering van de WGA vallen mee

Press release
Het Centraal Planbureau (CPB) raamt de tijdelijke meerkosten van volledig private uitvoering van de WGA op circa 850 mln euro in 2006. Uitgangspunt hierbij is een instroom in de WGA met 18 000 personen. Cumulatief over de periode 2006-2015 bedragen de meerkosten circa 3,5 mld euro.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.