Anja Deelen

wetenschappelijk medewerker, Sector 5 Klimaat en gebouwde omgeving
Photo of Anja Deelen
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

November 23, 2020

Productieverlies beperkt bij vlakke CO2-heffing

Een invoering van een vlakke CO2-heffing voor de Nederlandse industrie van 200 euro per ton CO2 leidt naar verwachting tot een productieverlies van maximaal vijf procent. Deze bevinding volgt uit modelanalyses naar de...

March 12, 2020

Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt.

No title
August 29, 2019

Flexible Wages or Flexible Workers?

CPB investigated how fi rms adjust wages and employment in periods of adverse economic circumstances.

No title
November 23, 2018

Loongroei, een analyse op bedrijvendata

Dit CPB Achtergronddocument presenteert analyses over de loonontwikkeling op microniveau. Het vormt achtergrondmateriaal bij de CPB Policy Brief 2018/12 “Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld”.

No title
July 13, 2018

Kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

Deze CPB-notitie brengt, op verzoek van het ministerie van OCW in reactie op de motie Wiersma c.s. (kamerstuk 31524, nr. 326 ), de kosten en baten in kaart van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs en zet deze af tegen de beroepsopleidende leerweg (bol) en doet dat voor werkgevers, studenten, mbo-instellingen en de overheid.