August 29, 2019

Flexible Wages or Flexible Workers?

Kwakkelende bedrijven tornen aan aantal banen, niet aan lonen

Press release
Bedrijven die hun omzet zien dalen, reageren vaak met verkleining van hun personeelsbestand. Zij beknibbelen nauwelijks op loonsverhoging voor de medewerkers die in dienst blijven. De vermindering van het aantal banen komt vooral voor in bedrijven met veel migranten, deeltijders en medewerkers met tijdelijke contracten. Dit blijkt uit het rapport ‘Flexibele lonen of flexibele werknemers?’ van het Centraal Planbureau (CPB).
No title

Uit onderzoek van het CPB blijkt dat de groei van salarissen in bedrijven met omzetdaling nauwelijks achterblijft bij die in florerende ondernemingen. Dat is zelfs het geval als de daling in de omzet meerdere jaren aanhoudt. De besparingen zoeken deze bedrijven evenmin in grote verlaging van bijzondere beloningen of van het aantal gewerkte uren van de blijvende werknemers.

Analyse van het CPB laat zien dat het schrappen van banen bij bedrijven met dalende omzetten niet een willekeurige groep werknemers raakt. Deze reductie van het aantal banen is geconcentreerd bij ondernemingen met een hoog percentage migranten, werknemers die nog niet lang in dienst zijn, tijdelijke contracten, niet-reguliere baantypen en deeltijdbanen. 

De bevindingen van deze studie, concludeert het CPB, wijzen in de richting van een gesegmenteerde arbeidsmarkt, waarbij baanverlies vooral werknemers met een relatief zwakke arbeidsmarktpositie treft. Terwijl de loonontwikkeling van zittende werknemers maar beperkt beïnvloed wordt door negatieve omzetschokken in hun bedrijf. 

Contacts

Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more
Dick Morks Read more

This paper investigates how firms adjust wages and employment in periods of adverse economic circumstances, using extensive, administrative linked employer/employee panel data for the Netherlands. Changes in the contractual wage bills of firms are decomposed into wages and job flows, distinguishing stayers and workers entering and exiting the firm.

Employment reduction is found to be the major channel for wage-bill contraction by firms, indicating downward wage rigidity. A negative relationship is established between fi rms' degree of downward wage rigidity and their employment growth, suggesting that job losses in response to adverse shocks would be signi cantly lower if wages were more downwardly flexible.

Contacts

Photo of Anja Deelen
Anja Deelen +31 6 11365034 Read more

Read more about