September 8, 2009

Brede welvaart en nationaal inkomen

De wijze waarop economische vooruitgang wordt gemeten, lijkt de laatste jaren steeds meer ter discussie te staan. Vooral het nationaal inkomen en verwante concepten als het bruto binnenlands product (bbp) en het bruto nationaal product (bnp) moeten het daarbij ontgelden.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.