8 september 2009

Brede welvaart en nationaal inkomen

De wijze waarop economische vooruitgang wordt gemeten, lijkt de laatste jaren steeds meer ter discussie te staan. Vooral het nationaal inkomen en verwante concepten als het bruto binnenlands product (bbp) en het bruto nationaal product (bnp) moeten het daarbij ontgelden.

Volgens critici is de groei van het nationaal inkomen niet alleen een onvolledige, maar is hetzelfs een misleidende maat voor economische vooruitgang. De, in de ogen van deze critici, stilzwijgende suggestie dat groei van het nationaal inkomen min of meer synoniem is aan welvaartsgroei draagt hieraan bij. ‘BNP, weg ermee!’ aldus de titel van een ESB-artikel van enige jaren geleden (Van den Bergh, 2005). In dit artikel pleit hoogleraar economie Van den Bergh voor een rigoureuze afwijzing van het bruto nationaal product als indicator van het macro-economisch beleid. De ‘Verklaring van Tilburg’ uit 2008, die door meer dan 500 betrokken burgers, waaronder een aantal economen en politici, is ondertekend, benadrukt eveneens de noodzaak van andere indicatoren van economische ontwikkeling dan het bnp en verwante concepten.

Downloads