April 16, 2003

Budgettaire en economische effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2004-2007

CPB analyseert budgettaire en economische effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2004-2007

Press release
Op verzoek van de informateurs heeft het Centraal Planbureau (CPB) een analyse gemaakt van de effecten van een pakket beleidsvoornemens van het te formeren nieuwe kabinet van CDA, VVD en D66. In de vandaag gepubliceerde notitie 'Budgettaire en economische effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2004-2007' heeft het CPB hierover gerapporteerd.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about