September 7, 2011

Buurteffecten in perspectief

Effecten mengen wijken waarschijnlijk gering

Press release
Het mengen van bevolkingsgroepen is al jaren onderdeel van het Nederlandse wijkenbeleid. Maar buitenlands onderzoek laat zien dat de sociaal-economische gevolgen voor achterstandgroepen klein zijn.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Ted Reininga
Sander Gerritsen

Read more about