Kopafbeelding publicaties CPB

Buurteffecten in perspectief

CPB Policy Brief 2011/08, 7 september 2011

In Nederland wordt door Rijk, gemeenten en woningbouwcorporaties beleid gevoerd om een meer evenredige spreiding van achterstandsgroepen over buurten te bereiken. Dit beleid leidt niet aantoonbaar tot een grotere kans op werk of een hoger inkomen voor de mensen uit deze groepen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Mogelijk leidt het beleid wel tot verbetering van de leefbaarheid. Wat de gevolgen zijn voor bewoners van andere wijken die mensen uit achterstandsgroepen in hun wijk ontvangen, is echter onbekend. Voor een totaalbeeld van spreidingsbeleid is het noodzakelijk deze effecten ook te kennen.

Deze conclusies volgen na Amerikaans literatuuronderzoek, omdat de opzet van het Nederlandse onderzoek tot nu toe geen harde conclusies toelaat. Voor de Verenigde Staten en Canada is wel onderzoek beschikbaar dat op een methodologisch verantwoorde wijze de invloed van de buurt op individuele buurtbewoners in kaart brengt. Uit die literatuur blijkt weliswaar dat meer gemengde buurten de (gevoelens van) veiligheid en de geestelijke gezondheid van bewoners kunnen bevorderen, maar dat gemengde buurten niet bijdragen aan een verbetering van hun sociaaleconomische positie. Omdat de uitgangssituatie van Nederland beter is dan die van de Verenigde Staten, zijn de effecten van additioneel spreidingsbeleid op veiligheid en gezondheid in ons land vermoedelijk kleiner.

Bijlagen

Deel deze pagina